ВУЗ ШАГ
 
Заклад дошкільної освіти ясла-садок 18 комбінованого типу
 
_

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Загальні відомості про заклад

Заснований ЗДО ясла-садок №18 18 жовтня 1984р., знаходиться за адресою:

вул. С.Бандери 45, тел. 3-21-50, sad18@і.uа. За плановим проектом розрахований на 250 місць (14 груп).

Станом на 01.06.2018 функціонує 13 груп та налічує 291 вихованця. З них:

-         2 групи раннього віку (2-3 роки);

-         З групи молодшого дошкільного віку (3-4 роки);

-         З групи середнього дошкільного віку (4-5 років);

-         З групи старшого дошкільного віку (5-6 років);

-         2 спеціальні групи з вадами мовлення (5-6 років).

Приміщення складається з 6 блоків. Кожна вікова група має навчально-ігрові кімнати, спальні, окремі приймальні. Обладнано фізкультурний та музичний зали, кабінети психолога, вихователя-методиста, вчителів-логопедів.

Будівля має центральне водопостачання, харчоблок, овочесховище, пральню. Дошкільний навчальний заклад забезпечений твердим і м'яким інвентарем. Для фізичного розвитку дітей є спортивні комплекси та масажери, гімнастичні лави, велотренажери.

Колектив працює над поповненням обладнання на ігрових майданчиках, озелененні території. Педагогічний колектив ДНЗ разом з вихованцями бере активну участь у суспільному житті міста Червонограда: в урочистостях на Дні міста, святі Осені, Великодніх візерунках, відзначенні пам'ятних дат. Вихователі, батьки і вихованці демонструють свої творчі роботи перед мешканцями Червонограда, за що неодноразово нагороджувались дипломами, грамотами та цінними подарунками.

У навчально-виховний процес з дітьми дошкільного віку впроваджується досягнення психолого-педагогічних наук, інноваційні технології та передовий педагогічний досвід роботи педагогів України, області, нашого міста.

Аналізуючи роботу ДНЗ за 2017 - 2018 н.р., слід відмітити, що у закладі створені необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров'я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. ДНЗ «Кораблик» здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції дошкільного виховання в Україні, концептуальних засад Базового Компонента дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують 32 кваліфікованих спеціалістів: завідувач та вихователь-методист, 3 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, 2 вчителі логопеди та  23 вихователі. Педагоги ДНЗ мають:

-         повну вищу освіту - 17 чол. (53 %),

-         базову вищу - 3 чол. (9 %);

-         неповну вищу - 12 чол. (38 %).

Вихователі дошкільного закладу мають такий кваліфікаційний рівень:

-          Вищу кваліфікаційну категорію мають - 4 чол. (9 %);

-          Першу - 5 чол. (6 %);

-          Другу –  11 чол. (25 %);

Спеціаліст – 17 ( 60 %);

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному році атестовано 8 педагогів:

- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії» -
Дещаківській К.І.

- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 2 педагогам (Гук Г.І., Супрун С.В)

- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої ктегорії» вихователю-методисту Петрашкевич С.Б.

- встановлено 11 т.р. вихователю Козлюк Т.В.

- підтверджено раніше встановлений 11 т.р. педагогам (Шуті Л.М., Пігурі М.Г., Мевші Т.М.)

В 2017-2018 н.р. році ДНЗ працював над проблемою «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти», якій були підпорядковані такі завдання:

1.Формування життєвих компетенцій дошкільника.

2.Музейна педагогіка, як засіб формування та розвиток національної свідомості, патріотичних почуттів дітей дошкільного віку.

           3.Формування спільної роботи ДНЗ та сім’ї, щодо виховання дітей дошкільного віку.

Упродовж навчального року було забезпечено повноцінний освітньо-
виховний процес, завдяки чому педагоги активно реалізовували зміст і завдання проблемних питань, впроваджували психолого-педагогічне проектування, інтегроване навчання і виховання, накопичували власний досвід. Вся робота з педагогічними кадрами проводилась згідно структури,
диференційовано, з урахуванням досвіду, стану, рівня підготовки педагогічних кадрів, координувалась на основі вивчення результативності освітньо-виховного процесу, а також діагностуванні професійного рівня педагогів й спрямовувалась на:

 • реалізацію проблемної теми закладу;

апробацію і впровадження інноваційних освітніх технологій, аналіз результатів роботи, вибір доцільних;

 • модернізацію змісту дошкільної освіти на засадах гуманізації, інтеграції,
  особистісно-орієнтованого підходу та компетентісної парадигми;
 • впровадження інноваційних технологій розвитку та підвищення педагогічної майстерності, творчості.

Педагоги ДНЗ чітко усвідомлюють, що на сучасному етапі розвитку
суспільства ефективне вирішення пріоритетних завдань розвитку, навчання та виховання дітей неможливе без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного передового досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності. Дошкільний навчальний заклад - це місце, де дитина отримує досвід широкої емоційно-практичної взаємодії з дорослими й однолітками у найбільш важливих для її розвитку сферах життя. Тому педагоги всі свої зусилля спрямовують на забезпечення відповідних умов для становлення життєво компетентної, самосвідомої, творчої особистості.

Керуючись у своїй роботі принципом особистісно - орієнтованого підходу до виховання дітей педагоги ДНЗ працювали над упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес з дітьми дошкільного віку. Усі методики, програми,технології, що ми застосовуємо у роботі з дітьми, основані на досягненнях сучасної психології особистості^ та спрямовані в русло ідей реформи у системі освіти і пронизані необхідністю гуманізації педагогічного процесу, а також на повноцінний розвиток загальнолюдських здібностей - комунікативних, інтелекгуальних, художніх.

З метою підвищити рівень проінформованості щодо формування життєвих компетенцій дошкільників відповідно до Базового компоненту у ДНЗ було проведено семінар-практикум «Формування життєвих компетенцій дошкільника», керівник Петрашкевич С.Б., вихователь-методист.

Під час цільового семінару «Мудрість батьківської любові» керівник Шута Л.М., поглибили знання батьків про емоційний світ дитини, способи вираження любові до неї.

         Групи середнього віку розпочали працювати за методикою Л.Шелестової «Раннє читання»

        З метою розширити уявлення про поняття «толерантність»; сприяти мотивації до самовдосконалення у різноманітних сферах життя, самореалізації у своїй діяльності; створення сприятливого мікроклімату в колективі було проведено семінар-практикум «Від толерантності між людьми до толерантності в природі» керівник Мевша Т.М., вихователь.

        Був проведений семінар-практикум «Педагог - професія чи покликання» на якому ставилось за мету формування позиції педагога, усвідомлення своєї ролі в формуванні особистості дитини, важливості роботи  з батьками, родиною.

         Практичним психологом Поліщук О.І. був проведений тренінг «Світ гри дітей раннього дошкільного віку» спрямований на поповнення практичних знань, умінь та навичок, потрібних для дітей раннього віку.

         Вихователем-методистом Петрашкевич С.Б., проведено методичне об’єднання для вихователів-методистів на тему: «Музейна педагогіка, як засіб інноваційнрї діяльності ДНЗ» на якому було розкрито основні напрямки діяльності міні-музеїв в ДНЗ на сучасному етапі, показано практичне впровадження технології, адже в ДНЗ створено 13 міні-музеїв.

Комплексне вивчення організації життєдіяльності дітей старшого
дошкільного віку відповідно до вимог Базового Компонента дошкільної освіти та програми "Українське довкілля" (лютий, 2018р.) у старшій групі № 11 свідчить про те , що педагоги навчально-виховний процес здійснюють відповідно до плану та вимог програми «Українське дошкілля». Під час перевірки встановлено, що в групі створені всі умови для організації різних видів діяльності навчально-виховного процесу.

Вихователем – методистом Петрашкевич С.Б. організовано роботу творчої групу з проблеми «Інтеграція лего-технологій в освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі».

Реалізуючи основи законодавства України «Про охорону здоров'я» та
методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного
навчального закладу» (Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 року №1/9 - 563) в закладі існує цілісна система фізкультурно — оздоровчої роботи, яка спрямована на збереження та зміцнення здоров'я дітей, формування здорового способу життя. Для якісного проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих заходів та стимулювання активної рухової діяльності функціонує спортивна зала, оснащена необхідним обладнанням, у тому числі нестандартним саморобним фізкультурним обладнанням, яке допомагає зацікавити вихованців і
добитися від них більш якісного виконання основних рухів, розвитку фізичних якостей та образної уяви. Для профілактики різних видів захворювань з дітьми проводились: загальнооздоровчий масаж, гімнастика для профілактики порушень зору, крапковий масаж, організовувались загартовуючі процедури. Згідно методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010
року №1/9 - 563) під час проведення занять з фізичної культури використовується оздоровча технологія: фітболгімнастика. Дана оздоровча технологія дає можливість розвивати координацію рухів і функцію рівноваги в дошкільників, сприяє розвитку рухових здібностей і підвищує позитивний емоційний стан дітей.

Щоденний обсяг рухової активності, рекомендований для дітей раннього та дошкільного віку, виконується в повному обсязі завдяки впровадженню в освітній процес таких форм організації життєдіяльності дітей, як міні-заняття з усією групою, індивідуальні заняття. Планування рухливих ігор під час прогулянок відповідає вимогам Методичних рекомендацій МОГІ України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу».

Результати обстеження фізичних якостей дошкільників показали, що «низький рівень» відсутній, 199 дитина (74%) — високий рівень і 92 дітей (26%) середній рівень. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість дітей, що показали «високий рівень» збільшилася на 21 %, а ті, що показали «середній рівень» — зменшилися на 18 %. Слід відмітити систему роботи вихователів у цьому напрямку: Шути Л.М., Мевші Т.М., Панасюк Л.М., Гук Г.І., Нечепи О.К., Нечипорової С.С., Пігури М.Г., Супрун С.В., Пїляк Л.М., які забезпечували в системі активний руховий режим та проводили індивідуальну роботу з дітьми по формуванню основних фізичних якостей своїх вихованців.

Серед актуальних завдань, які вирішує сьогодні дошкільний заклад, чільне місце належить проблемам виховання у дошкільників основ безпеки життєдіяльності. Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку повинна забезпечувати необхідний рівень знань дитини для безпосереднього перебування в навколишньому середовищі та вироблення в неї елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Це відображено у Базовому компоненті дошкільної освіти України, який має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі. Виходячи з зазначеного та з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дошкільникам з питань особистої безпеки та захисту здоров'я дітей від негативних впливів довкілля та життя у надзвичайних ситуаціях; удосконалення теоретичних знань та практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров'я; пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків були організовані та проведені в закладі Тижні безпеки життєдіяльності дитини. Під час Тижнів безпеки життєдіяльності дітей:

 • оформлено виставку поробок, малюнків та стінгазет: «Безпека дитини»,
  «Абетка з безпеки», «Небезпечні предмети», «Моя домівка»;
 • проведені музичні та спортивні тематичні заняття «Ми зі спортом дружимо»,
  «Котик, Півник та Лисичка»;
 • проведена гра з відпрацюванням стереотипів безпечної поведінки «Юні
  пожежники»;
 • організована екскурсія в парк «Забруднення навколишнього середовища», до світлофора;
 • організована екскурсія в пожежно-рятувальну частину

Практичний психолог закладу Поліщук О.І. проводила систематичне
спостереження психолого-педагогічного статусу дитини й динаміки її психічного розвитку в процесі перебування в закладі, створювала умови для гармонійного розвитку особистості дитини, її успішності, надавала психолого-педагогічну допомогу дітям, які мають проблеми в розвитку пізнавальних процесів. Батькам та педагогам були надані змістовні індивідуальні та групові консультації «Готуємо дитину до нових умов життя в дошкільному закладі», «Використання піскової
терапії в роботі з дітьми», «Відхилення у поведінці дитини. їх виникнення та корекція», «Статеве виховання дітей дошкільного віку», «На порозі дитячого садка. Все про адаптацію», «Психологічні особливості дітей з мовленнєвими порушеннями», «Психологічний аспект готовності дитини до навчання в школі». Практичний психолог закладу надавала цікаву та змістовну інформацію в куточки для батьків з питань розвитку і виховання дітей дошкільного віку. Це дало змогу підвищити загальну психологічну культури з певних питань і батьків і педагогів.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діяльність закладу була спрямована на виконання основного завдання - реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти. Основним завданням освітньо-виховної діяльності було і залишається питання реалізація принципу індивідуально зорієнтованого розвитку особистості, яке враховує потреби, інтереси, здібності кожної дитини. В
закладі склався особливий стиль взаємодії між усіма учасниками освітнього виховного процесу, який має визначення як тісне «співробітництво», спрямоване на результат, який досягається впровадженням в освітньо — виховний процес особистісно орієнтованих освітніх технологій. Практичний психолог здійснює
соціально-педагогічний патронат, який передбачає особистісно орієнтований підхід в роботі з дітьми та сім'ями, щодо готовності старших дошкільників до навчання у школі.

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна
зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку та дошкільників з вадами мовлення.

     Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та ЧСШ №8,9. План спільних заходів передбачає:

- Взаємне відвідування занять педагогами;

- Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

- Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Результати цьогорічного обліку показали повне охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільними закладами. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася розвитку зв’язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

Випускаємо до школи 78 дітей. З них з високим рівнем  підготовки 46% дітей, достатнім 52%, низьким – 2%. немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники  оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів – у слова.

Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

З 23 травня по 26 травня пройшли випускні вечори у старших групах:

№ 5, №11, №7, №3, №4. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга: педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки,  від усього нашого колективу.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, створено власний веб-сайт. Інформація розрахована на батьків: новини, об'яви, консультації, рекомендації, фото, виставки, висвітлення поточної роботи - все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

З метою підготовки ДНЗ до літнього оздоровлення дітей проведена робота:

-         видано наказ;

-         проведено інструктажі;

-         підготовлені аптечки;

-    відремонтовано, пофарбовано та виготовлено нове обладнання на дитячих ігрових майданчиках за рахунок батьків.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням

відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону

України від 21 листопада 2002 р. № 229-1V «Про охорону праці».

Аналіз перевірок стану навчально-виховної роботи в дошкільному закладі,

результати підсумкових і контрольних занять свідчать, що вихователі забезпечили виконання Базового компоненту дошкільної освіти.

 

РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Батьки є незамінними помічниками по оснащенню матеріально-технічної бази закладу. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. У звітному періоді було поповнювалась матеріально-технічна база ДНЗ, проводились ремонтні роботи.

Отримані та придбані за рахунок батьківських коштів матеріали:

Будівельні матеріали (миючі засоби, дезактин, бензин, канцтовари, будівельні матеріали, заправка катріджів,) 15684, 22 грн.

стенди в батьківські куточки по групах 2000 грн.

Заміна труб 2000 грн

Фарбування  майданчиків 7000 грн.

Ігрові зони 20000 грн.

Всього 46684,22 грн.

 

Висловлюю щиру подяку всьому колективу закладу, батьківському комітету та батьківській громаді за порозуміння, небайдужість, згуртованість, активність, ініціативність! Бажаю всім Вам здоров'я, наснаги, радості, миру в родинах та в нашій Україні! Маю надію на подальшу співпрацю, толерантні відносини, розквіт нашого закладу та держави!