ВУЗ ШАГ
 
Заклад дошкільної освіти ясла-садок 18 комбінованого типу
 
_

Правила прийому в дитячий садок

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та України від 25.05.2011 №1/9-389 "Про дотриманняя порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

 

Згідно ст.53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-pn/204 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізація права на освіту означає, що нікому не буде відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

 

Відповідно до ст.34 Закону України "Про освіту" , прийом дітей в дошкільні  навчальні заклади проводиться за бажанням дітей.

 

Згідно ст.36 Закону України "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.

 

У  відповідності п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником дошкільного закладу протягом календарного року на підставі:

* заяви батьків, або осіб , які їх замінюють,

* медичної довідки про стан здоров'я дитини,

* довідки дільничого лікаря про епідемологічне оточення,

* свідоцтва про народження.

 

Розпочато електронну реєстрацію дітей дошкільного віку.  Нова система дозволить батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечить можливість відстежувати рух електронної черги. 

 

Електронна реєстрація здійснюється на сайті sadok loda gov. ua

 

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільний навчальний заклад заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

 

                                                  Про дитину:
- Прізвище, ім’я, по батькові.
- Дата народження.
- Заклад дошкільної освіти, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
- Бажаний рік для зарахування дитини до ЗДО.
- Адреса проживання.
- Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
- Інформація про наявність встановлених пільг.

 

                                               Про батьків:
- Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.
- Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
- Контактні дані (телефон, електронна адреса).

 

         Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

      Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.

  За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі:

 * її хвороби,

 * карантину,

 * санаторного лікування,

 * на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

 * у літній оздоровчий період (75 днів). 

 

Відрахування дитини

з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 

 * за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, 

 * на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу,

 *у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини 

                         

Наповнюваність груп у ЗДО становить:
 - для дітей віком від двох до трьох років - до 15 осіб;
 - для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;
 - в оздоровчий період - до 15 осіб. (ст.14 Закону України "Про дошкільну освіту")

 

      Адміністрація  закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів

 

За ЗДО18 закріплені такі територіі

*Корольова 30,36,38

* Сокальська 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44

* С.Бандери 41,43,47,49,51,53,55,57

 

Згідно нормативних документів оплату за відвідування дитячого садка необхідно здійснювати  включно до 10 числа кожного місяця і не пізніше.

Оплату здійснювати на рахунок № 35421202020025 у ПРИВАТБАНКУ, ОЩАДБАНКУ, ІДЕЯБАНКУ.

Квитанцію про оплату необхідно обов'язково пред'явити вихователю групи для звіту перед керівником дошкільного закладу.

 

Мамусі й татусі, уважно прочитайте!
Це правило для всіх - Ви запам'ятайте.
Не давайте у садок своїм дітям кульки,
Ланцюжки та кільця, цукерки та жуйки.
Не давайте зброю, намиста та браслети,
Хлопавки, цукерки та гострі предмети.
Колючі та ріжучі предмети не давайте,
Іграшки м'які теж забирайте.
Прочитали. Зрозуміло?
Дуже нам приємно.
Дотримуватись правил будемо взаємно!

 

У ЗДО ДІЮТЬ ВИМОГИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ПРАВИЛЬНО ОРГАНІЗУВАТИ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ВАШИХ ДІТЕЙ В НЬОМУ

Просимо Вас дотримуватись таких правил:

1.Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу - до 8.30 та забирати до 18.00.

2. Якщо Ви привели дитину після 8.30 Вам слід дочекатися, коли діти повернуться з ранкової гімнастики і передати дитину вихователю. Непрепустимо залишати дитину саму у приймальній кімнаті групи.

3.Приводити в ЗДО здорову дитину, повідомляти вихователю про її самопочуття.

4. Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ЗДО за телефоном: 3-29-50.

5. Якщо під  час ранкового прийому у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов'язані звернутися дл лікаря за консультацією або медичною допомогою.

6. Батьки або особи ,що за їх дорученням приводять дитину в дитячий садок, мають передати дитину педагогу. Непрепустимо відправляти дитину в дошкільний заклад саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобовязаний передати дитину батькам або іншій особі, яка прийшла за їх дорученням.

7. Вам варто заздалегіть домовитися з вихователем щодо осіб, яким ви доручаєте забрати дитину з закладу. Таке доручення оформляється письмово (заява з вказаними паспортними даними та ксерокопія паспорту особи, якій Ви доручаєте забрати дитину з закладу).

8. Вихователь не має права віддавати дітей з закладу дошкільної освіти неповнолітнім особам, батькам в нетверезому стані.

 

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу? 

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. № 2947- ІІІ (із змінами, далі - (сімейний кодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. 
Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402. 
У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності. 
Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання. 
Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'я тощо. 
Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. 
Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 
Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі - Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність. 
Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.